سفارش حمل و نقل رایگان + 99 € | CODE: FREESHIP


مبلغ پرداختی

بدهی / کارت اعتباری

شما می توانید مستقیماً با کارت بدهی یا کارت اعتباری خود از طریق بستر پرداخت ما پرداخت کنید ، 100٪ مطمئن ، ما به داده های کارت شما دسترسی نداریم.

انتقال سیم

می توانید روش ورود انتقال پرداخت را به حساب BBVA یا ABANCA ما انتخاب کنید. پس از انجام پرداخت ، یک نسخه را به ما بفرستید به info@lasers-pointers.com. فراموش نکنید که علاوه بر شماره سفارش ، نام و نام خانوادگی خود را نیز مشخص کنید.

Apple Pay / Google Pay

اگر در حال حاضر دستگاه iOS یا Android دارید می توانید سریع و آسان بپردازید.